Maironio progimnazijos patyčių programos nuobaudų kopėčios

6 Prašymas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai perkelti   mokinį į kitą mokyklą.
 
5 Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistės informavimas   apie besikartojantį netinkamą mokinio elgesį.
 
4 Netinkamo elgesio svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje,   dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų ar globėjų, bei (esant reikalui) taikomų poveikio priemonių koregavimas. Vaiko gerovės komisijos siūlymas skirti   nuobaudą raštu: pastabą, įspėjimą ar papeikimą (priklausomai nuo netinkamo   elgesio pobūdžio).
 
3 Susitikimas su prasižengusio mokinio tėvais ar globėjais, auklėtoju ir   administracijos atstovu. Mokykla reikalauja liautis netinkamai elgtis,   sudaromas konkrečių veiksmų planas bei tolimesnės poveikio priemonės.
 
2 Trumpas korekcinis pokalbis su dviem suaugusiais (vienas iš jų -   prasižengusio mokinio klasės auklėtojas). Reikalaujama liautis netinkamai   elgtis bei informuojama apie tolimesnes pasekmes nesiliovus.
 
1 Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo darbuotojas,   kuris pastebėjo netinkamą elgesį – iškart po įvykio.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.