Mokyklos atestacijos komisija

VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Audronė Janickienė – Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Lina Bairašauskienė – anglų kalbos mokytoja ekspertė, deleguota darbo tarybos;

Irma Kolkienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Jurgita Turlienė – muzikos mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos;

Mindaugas Simonaitis – tėvų atstovas, deleguotas progimnazijos tarybos;

Danuta Verbaitienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.