Galerija

UNESCO asocijuotosios mokyklos dėmesys - Lietuvos istorijai ir etnokultūriniam ugdymui

   Lapkričio 26 d. mokykloje vyko etnografinė popietė, skirta paminėti Kernavės įtraukimo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dešimtmečiui.
   Renginį organizavo neformaliojo ugdymo mokytojos - projekto vadovė G. Dagilienė, ir kanklių būrelio „Liniuks" vadovė R. Stankevičienė. Šįkart į popietę buvo pakviesti visi pradinių klasių mokiniai ir mokytojos. Mokiniai ne tik pasikartojo pirmosios Lietuvos sostinės Kernavės istoriją, bet ir mokėsi šokti liaudies šokius, žaisti žaidimus, prisiminė smulkiosios tautosakos žanrus - minė mįsles, sakė užkalbėjimus.

 

2013 m. spalio 8 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinio sekretoriaus įsakymu patvirtinta Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos narystė UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinkle

    

     Tai didžiausias tarptautinis Jungtinių Tautų narių mokyklų tinklas, veikiantis taikos, tarpusavio supratimo ir tarptautinės tolerancijos labui, vienijantis daugiau nei 8 tūkstančius mokyklų ir kitų švietimo institucijų 175-iose pasaulio valstybėse. Šioje naujovių laboratorijoje gimstančios programos gerina švietimo kokybę, supažindina su šiuolaikinio pasaulio iššūkiais bei siūlo priemones, kaip lavinti ateities žmogui reikalingus tarpkultūrinės komunikacijos, taikaus sugyvenimo, prisitaikymo prie besikeičiančios aplinkos įgūdžius. UNESCO Asocijuotosios mokyklos vardą šiuo metu turinčios 27 Lietuvos mokyklos vykdo įvairius kultūros paveldo, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, taikos, kultūros įvairovės, tolerancijos puoselėjimo projektus, susijusius su UNESCO veikla, aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose.
     Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinėje vykusioje metinėje ASPNet tinklo konferencijoje buvo pasirašyta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato ir Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos bendradarbiavimo sutartis.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

Patyčių dėžutė

 

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.