• Priėmimas į Vilniaus Maironio progimnaziją vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874.

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/02/Priemimo-tvarka-2021.pdf

 

 • Prašymai pildomi elektroniniu būdu:

https://svietimas.vilnius.lt/

Bendrasis ugdymas  Teikti prašymą į mokyklas

 

 

 • Prašymus pateikti privaloma nuo  2021 m. kovo 1 d.  iki 2021 m. gegužės 31 d.

Prašymų teikimo ir tvirtinimo grafikas:

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/02/Grafikas_svetaine.pdf

https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mokyklu_schemos_2021.zip

 • Aktuali informacija

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/svietimas-kultura-ir-sportas/informacija-apie-priemima-i-mokyklas/

 • Dabartinių Vilniaus Maironio progimnazijos ketvirtokų, ketinančių tęsti mokymąsi progimnazijos 5 klasėje, tėvai rašo popierinius prašymus ir juos siunčia klasės auklėtojai (elektroniniu būdu prašymo teikti nereikia).

Prašymo formą galima rasti  čia.

 

 • Informacijos galima teirautis:
 • dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1-4 klases -

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Belovienė,

tel. 8601 10513, el. p. danute.beloviene@vilnius.lm.lt

 • dėl priėmimo į 5-8 klases -

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Janickienė,

tel. 8673 92257, el. p. audrone@maironioprogimnazija.vilnius.lm.lt

 

 • Aktualūs dokumentai
 • Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas čia.
 • Vilniaus Maironio progimnazijos 2021-2022 m. m. mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas čia.
 • Vilniaus Maironio progimnazijos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas čia.
 • Vilniaus Maironio progimnazijos klasių vadovų skyrimo tvarka čia.
 • Prašymo dėl antrosios užsienio kalbos pasirinkimo 6 klasėje forma čia.

 

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.