Vardas Pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
Nijolė Aleknienė anglų kalba mokytoja metodininkė
Fausta Bagdonaitė pradinis ugdymas  
Lina Bairašauskienė anglų kalba mokytoja ekspertė
Vida Bakšytė specialioji pedagogė vyresnioji specialioji pedagogė
Daiva Buivydienė vokiečių kalba mokytoja metodininkė
Dalia Černienė priešmokyklinio ugdymo auklėtoja  
Marijona Česonienė tikyba vyresnioji mokytoja
Erika Grybauskaitė logopedė  
Vita Dakanienė istorija mokytoja metodininkė
Laurynas Dapkevičius technologijos vyresnysis  mokytojas
Greta Gasparavičiūtė - Baltrušaitienė anglų kalba mokytoja
Danguolė Gižienė biologija mokytoja ekspertė
Ieva Grigienė logopedė vyresnioji logopedė
Gražina Grižaitė kūno kultūra mokytoja metodininkė
Irena Grubienė anglų kalba mokytoja metodininkė
Audronė Janickienė lietuvių kalba mokytoja ekspertė
Laima Jakniūnienė pradinis ugdymas mokytoja
Marytė Jonuškienė pradinis ugdymas mokytoja metodininkė
Andžela Karalavičienė priešmokyklinės grupės pedagogė auklėtoja - metodininkė
Vilma Kasnikauskienė mokytojo padėjėja  
Rima Kazlauskienė informacinės technologijos,fizika mokytoja metodininkė, vyresnioji mokytoja
Erika Kybartienė chemija, gamta ir žmogus vyresnioji mokytoja
Jūratė Kniažytė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Vilius Križinauskas IT mokymo priemonių specialistas  
Irma Kolkienė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Sonata Kumpienė lietuvių kalba vyresnioji mokytoja
Violeta Lebednykienė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Inga Leskauskienė technologijos mokytoja metodininkė
Giedrė Liausienė etika mokytoja
Artūras Malichinas fizinis ugdymas  
Milda Martinkėnaitė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Danguolė Matijoškienė priešmokyklinės grupės pedagogė vyresnioji auklėtoja
Daina Matulienė psichologė  
Zita Muravjova pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Virginija Pastarnokienė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Raimonda Petkūnienė pradinis ugdymas metodininkė
Zinaida Pigaleva rusų kalba vyresnioji  mokytoja
Levita Pipirienė lietuvių kalba mokytoja metodininkė
Irena Rajunčienė geografija mokytoja metodininkė
Gražina Pirmaitienė pradinis ugdymas mokytoja
Jolanta Polidovskaja priešmokyklinio ugdymo pedagogė  
Jūratė Robočevskienė matematika, inf. technologijos vyresnioji mokytoja
Kristina Savičiūtė dailė vyresnioji mokytoja
Renata Stankevičienė neformalus švietimas, muzika vyresnioji mokytoja
Ona Šamielytė matematika vyresnioji mokytoja
Audronė Šlepikienė bibliotekininkė  
Rita Švatelytė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Eglė Usavičienė pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja
Augustinas Taralis neformalus švietimas, regbis mokytojas
Jurgita Turlienė muzika mokytoja metodininkė
Birutė Valatkienė mokytojo padėjėja  
Edita Velmunskienė socialinė pedagogė vyresnioji mokytoja
Vida Žilevičienė matematika mokytoja metodininkė
Violeta Žukienė choreografija mokytoja metodininkė

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.