Sustokim į darbą už mylimą šalį!

Maironis. Jaunoji Lietuva.